Otvorený list ministrovi školstva Branislavovi Gröhlingovi

Zástupkyne profesijných organizácií, ktoré reprezentujú aj obhajujú záujmy materských škôl a zaoberajú sa problematikou predprimárneho vzdelávania detí predškolského veku, oslovili ministra školstva prostredníctvom otvoreného listu. Už dlhodobo opakovane upozorňujeme na problematiku financovania materských škôl z podielových daní prostredníctvom originálnych kompetencií miest a obcí. Tento typ financovania sa napriek dobrému úmyslu ukazuje ako veľmi problematický. Problémy, ktoré jeho zavedením vyvstali, pretrvávajú, dokonca sa zhoršujú, čo sa ukázalo v ešte vypuklejšej podobe aj počas mimoriadneho prerušenia prevádzky materských škôl v dôsledku pandémie spôsobenej novým koronavírusom.

Skrytá forma agresie v predškolskom veku nie je podľa odborníkov ničím výnimočným

Skrytá forma agresie v predškolskom veku nie je podľa odborníkov ničím výnimočným. Výskumy na túto tému robí aj docentka Barbora Kováčová, vedúca Katedry liečebnej pedagogiky na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave a členka Rady pre rozvoj materských škôl. Viac si prečítajte v rozhovore s ňou na tomto odkaze.

Stretnutie predsedníčky Rady pre rozvoj materských škôl s ministrom školstva

Predsedníčka RRMŠ Michaela Vargová sa 26.5.2020 v Bratislave spolu s predsedníčkami Spoločnosti pre predškolskú výchovu, SV OMEP a SACEI stretla s ministrom školstva Branislavom Gröhlingom a poradkyňou ministra Saskiou Repčíkovou, aby diskutovali o aktuálnych problémoch materských škôl počas mimoriadnej situácie a ich príčinách. Prediskutovali sme aj iné problémy a podnety na skvalitnenie predprimárneho vzdelávania a ranej starostlivosti o deti, na ktoré už dlhodobo poukazujeme. Oceňujeme, že minister školstva Branislav Gröhling avizoval ďalšiu spoluprácu s profesijnými organizáciami.

Príprava našej vízie predprimárneho vzdelávania na Slovensku

Zúčastnili sme sa 6.11.2019 slávnostnej výročnej celoslovenskej odbornej konferencie Odkaz prvej detskej opatrovne pre súčasné materské školy, ktorá bola zorganizovaná k príležitosti 190. výročia vzniku prvej detskej opatrovne v Banskej Bystrici. Po konferencii sa tím Rady pre rozvoj materských škôl stretol, aby začal pripravovať svoju víziu predprimárneho vzdelávania na Slovensku.

Na kvalite materských škôl a predprimárneho vzdelávania nám veľmi záleží

Predsedníčky profesijných organizácií zaoberajúcich sa predprimárnym vzdelávaním Michaela Vargová (RRMŠ), Adriana Makuchová (SPV) a Monika Miňová (SV OMEP) na pozvanie riaditeľky odboru základných škôl Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu Ingrid Kováčovej 12.9.2019 na pôde Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu diskutovali na spoločnom stretnutí o možnostiach a podobe spolupráce s ministerstvom. Odbor základných škôl zastrešuje na MŠVVaŚ aj oblasť predprimárneho vzdelávania.

Stretnutie s generálnym riaditeľom sekcie regionálneho školstva MŠVVaŠ

Organizácie zaoberajúce sa predprimárnym vzdelávaním sa 26.8.2019 stretli na rokovaní s generálnym riaditeľom Sekcie regionálneho školstva pánom Marianom Galanom, námestníčkou Štátneho pedagogického ústavu pani Katarínou Vladovou aj ďalšími zástupcami Štátneho pedagogického ústavu, aby požiadali o kroky vedúce k zlepšeniu aplikačnej praxe v súvislosti so Vzdelávacími programami pre deti so zdravotným znevýhodnením pre predprimárne vzdelávanie (2017).

Stránky

Odoberať Rada pre rozvoj materských škôl RSS