Na kvalite materských škôl a predprimárneho vzdelávania nám veľmi záleží

Predsedníčky profesijných organizácií zaoberajúcich sa predprimárnym vzdelávaním Michaela Vargová (RRMŠ), Adriana Makuchová (SPV) a Monika Miňová (SV OMEP) na pozvanie riaditeľky odboru základných škôl Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu Ingrid Kováčovej 12.9.2019 na pôde Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu diskutovali na spoločnom stretnutí o možnostiach a podobe spolupráce s ministerstvom. Odbor základných škôl zastrešuje na MŠVVaŚ aj oblasť predprimárneho vzdelávania. Okrem iného požiadali riaditeľku odboru základných škôl o to, aby zástupcovia týchto profesijných organizácií boli vždy prizývaní na rokovania a pracovné stretnutia, ktoré sa týkajú aj materských škôl, či už detí, zamestnancov, kurikula, organizácie, reformných zámerov a podobne. Chceme byť v diskusiách kritickým partnerom a v zámeroch či rozhodnutiach nastaveným zrkadlom.