Stretnutie predsedníčky Rady pre rozvoj materských škôl s ministrom školstva

Predsedníčka RRMŠ Michaela Vargová sa 26.5.2020 v Bratislave spolu s predsedníčkami Spoločnosti pre predškolskú výchovu, SV OMEP a SACEI stretla s ministrom školstva Branislavom Gröhlingom a poradkyňou ministra Saskiou Repčíkovou, aby diskutovali o aktuálnych problémoch materských škôl počas mimoriadnej situácie a ich príčinách. Prediskutovali sme aj iné problémy a podnety na skvalitnenie predprimárneho vzdelávania a ranej starostlivosti o deti, na ktoré už dlhodobo poukazujeme. Oceňujeme, že minister školstva Branislav Gröhling avizoval ďalšiu spoluprácu s profesijnými organizáciami. Takýto otvorený prístup je síce nový, no snáď sa stane dobrým zvykom aj pre budúcnosť.