Príprava našej vízie predprimárneho vzdelávania na Slovensku

Zúčastnili sme sa 6.11.2019 slávnostnej výročnej celoslovenskej odbornej konferencie Odkaz prvej detskej opatrovne pre súčasné materské školy, ktorá bola zorganizovaná k príležitosti 190. výročia vzniku prvej detskej opatrovne v Banskej Bystrici. Po konferencii sa tím Rady pre rozvoj materských škôl stretol, aby začal pripravovať svoju víziu predprimárneho vzdelávania na Slovensku. O desať rokov sa naše stretnutie s touto témou iste zopakuje a pri príležitosti 200. výročia zhodnotíme, čo sa z vízie podarilo naplniť.