Materská škola v zrkadle času

Kto chce naozaj dobre porozumieť tomu čo robí, mal by porozumieť nielen súčasnosti, ale aj jej prechodkyni, ktorá v nej stále žije, minulosti. Nahliadneme preto do niektorých základných oblastí, ktoré formovali inštitucionálnu výchovu a vzdelávanie na Slovensku. Na tento historický výlet sme si vybrali tri destinácie:

- dokumenty určujúce obsah vzdelávania,

- organizáciu dňa v materskej škole a

- počet detí v triede, ak nám bol z dokumentov známy.

Poďme sa spolu pozrieť na podobu materskej školy a jej predchodkyne – detskej opatrovne v zrkadle času a preskúmať, akými premenami prešla materská škola od čias prvej detskej opatrovne a aká je dnes.

Prečítajte si článok, ktorý je súčasťou Zborníka odborných príspevkov z konferencií Spoločnosti pre predškolskú výchovu , ktoré sa konali v roku 2019 v Banskej Bystrici a v Prešove.

Článok nájdete v priloženom dokumente.